సలార్ టీజర్

సలార్ టీజర్ బిగినింగ్ చూస్తే… ప్రశాంత్ నీల్ హీరో రేంజ్ పెంచాడు. “సింహం, చిరుత, పులి, ఏనుగు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. కానీ… జురాసిక్ పార్క్‌లో కాదు. ఎందుకంటే……